Sportoase: protocol maatregelen ivm COVID 19

Om de nodige veiligheid en hygiëne te garanderen, heeft Sportoase een protocol uitgewerkt dat geldt in al onze Sportoase centra. Sportoase benadrukt het belang van het strikt naleven van de maatregelen uit dit protocol om de veiligheid en hygiëne van al onze bezoekers en medewerkers te garanderen.

Algemene preventieve maatregelen:

Wanneer de Veiligheidsraad het signaal geeft dat zwembaden terug open mogen, dan is dit onder strikte voorwaarden. Sportoase heeft hiertoe de volgende maatregelen genomen:

 • Informatiebord met richtlijnen voor klanten aan de buitendeur:
  • Houd 1,5m afstand
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Ontsmet je handen regelmatig
  • Beperk de tijd in de omkleedruimtes (draag je badkledij reeds onder je kleding)
 • Klanten dienen bij de ingang van het centrum de temperatuur laten meten via het desbetreffende apparaat:
  • Groene kleur: U mag verder het centrum betreden
  • Rode kleur: U mag het centrum, wegens gevaar voor de algemene gezondheid, niet betreden
 • Aansluitend dient u uw handen te ontsmetten aan het desbetreffende apparaat
 • Mondmasker is aangeraden in alle publieke ruimtes:
  • Inkomhal;
  • Kleedkamer zwembad;
  • Sanitaire voorzieningen;
  • Gangen.
 • In alle andere ruimtes is de correcte verluchting voorzien om een veilige sportomgeving te waarborgen.
 • In de gehele site wordt er maximaal gestreefd naar gescheiden paden voor in- en uitgang van de verschillende zones. Respecteer deze route.

Maatregelen zwembad:

 • Maximaal aantal baders te berekenen volgens richtlijn overheid.
  • Max 1 zwemmer per 10m²
  • Steeds 1,5m afstand respecteren
 • Enkel beschikbaar na reservatie
 • Aanmelden aan onthaal :
  • Club meldt zich aan op basis van hun reservatie
  • Kleedkamers zijn enkel beschikbaar op aanwijzen van de baliemedewerker
  • Betaling enkel via B/C (indien van toepassing)
 • De kleedkamers zijn niet beschikbaar, omkleden in de zwemhal
 • Douches zijn niet beschikbaar
 • Er wordt geen oefenmateriaal uitgeleend.
 • Ook bij verlaten van het bad aandacht voor voldoende afstand.

Afspraken specifiek voor scholen, clubs en groepen:

 • Elke club/school/groep voorziet aanvullend aan dit protocol van Sportoase een eigen protocol met daarin de richtlijnen van de overheid / sportfederatie / overkoepelend orgaan die van toepassing zijn op haar eigen specifieke activiteit.
 • Dit protocol en het eigen protocol dienen ondertekend aan de centrummanager bezorgd worden alvorens er een activiteit in Sportoase mag uitgevoerd worden.
 • Enkel het gebruik van de toegewezen accommodatie is toegestaan. Hier wordt geen enkele uitzondering op toegestaan
 • Een clubverantwoordelijke/trainer/begeleider is steeds aanwezig als aanspreekpunt voor Sportoase en kijkt toe op het naleven van de richtlijnen.
 • De aantallen voor groepen en deelnemers dienen concreet gemaakt te worden volgens het trainingsoppervlak en de opgelegde richtlijn van de overheid.
 • De club houdt een lijst bij van de deelnemers per training
 • Strikte scheidingen voorzien tussen de verschillende groepen.
 • De clubleden verzamelen buiten en betreden op het toegewezen uur de accommodatie onder begeleiding van een begeleider / trainer / clubverantwoordelijke
 • Enkel leden van de eigen school/club/groep worden toegestaan.
 • Ook bij het verlaten van het zwembad aandacht voor voldoende afstand
 • Na de les/training vertrekt iedereen onmiddellijk terug uit Sportoase.
 • Geen toeschouwers bij de les/training.
 • Geen eten of drinken meebrengen in de zwemhal
 • Redder wordt voorzien door de club
  • Reddersbrevet wordt bezorgd aan Sportoase
 • Redder staat aan de kant en houdt actief toezicht en mag geen les geven
 • Geen wedstrijden toegestaan.
 • Elk incident wordt gemeld aan Sportoase
  • Zieke spelers/trainers
  • Afwijking van de afspraken door een betrokkene
  • Moeilijkheden met derden
 • Sportoase behoudt zich het recht om de activiteiten stil te leggen indien afspraken niet worden nagekomen of indien wij andere richtlijnen van de overheid ontvangen.