Verzekering

Zwemclub Atlantis is aangesloten bij de Sporta federatieSportaTeam en onze leden worden zo verzekerd bij Ethias.

De verzekeringspolis van Ethias dekt je tegen:

  • Lichamelijke ongevallen
  • Hartfalen en beroertes
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand


Al de leden zijn verzekerd voor alle sportieve en niet-sportieve activiteiten in clubverband en genieten van een wereldwijde dekking.

Een duidelijk overzicht van de hele verzekering, alsook de volledige polis, vindt u hier.


Wat te doen bij een ongeval?

  1. Surf naar de website van SportaTeam
  2. Download onderaan de pagina het ongevallenformulier.
  3. Laat dit formulier invullen door de behandelende arts.
  4. Stuur het volledig ingevulde (voor- en achterzijde) formulier naar: