Privacy

Verstrekken van de persoonlijke gegevens

Bij inschrijving dient het lid volgende gegevens te verstrekken:

  • Naam, voornaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, emailadres
  • Bijkomend noteert de club dag, uur, type zwemles, duur van de inschrijvingsperiode en betaald lidgeld

Akkoord van het lid met het verstrekken en bijhouden van de gegevens

De gegevens zijn noodzakelijk voor verzekering van het lid tijdens het uitoefenen van de sportactiviteit. Uitoefenen van een sportactiviteit bij Zwemclub ATLANTIS vzw zonder verzekering is niet toegelaten, m.a.w. inschrijven voor een sportactiviteit bij Zwemclub ATLANTIS houdt automatisch in dat het lid de gegevens verstrekt en ermee akkoord gaat dat Zwemclub ATLANTIS vzw deze ter beschikking stelt van SPORTA federatie en ETHIAS.

Bijhouden van de gegevens

Zwemclub ATLANTIS vzw doet al het mogelijke om de gegevens van haar leden veilig te stellen. De hierboven vermelde gegevens worden op 1 vaste PC bijgehouden en regelmatig wordt een back-up gemaakt op een externe vaste schijf als bescherming tegen gegevensverlies.

De gegevens worden niet op het internet gezet (dropbox, icloud, onedrive, …), noch via email verspreid.

De gegevens worden enkel bijgehouden zolang de lidmaatschapsperiode loopt + 1 jaar (voor het geval een lid wil herinschrijven).

De gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld met respect voor de privacy van de leden.

Gebruik van de gegevens

De gegevens worden via een beveiligde netapplicatie uitgewisseld met SPORTA Federatie voor aansluiting bij de federatie en voor verzekering van de sportactiviteiten + verplaatsing van en naar van het lid bij ETHIAS. SPORTA Federatie is zelf onderworpen aan de GDPR-wetgeving voor veiligstelling van de gegevens.

De gegevens worden verder enkel gebruikt voor contact met het lid voor aankondiging van evenementen (wedstrijden, ledendagen, …) of dagen dat de lessen niet doorgaan (sportwedstrijd, brugdagen, vakantie, …).

Voor deelname aan de jaarlijkse vriendschappelijke LIZO-zwemwedstrijd op vraag van het lid worden enkel naam, voornaam en geboortejaar doorgegeven ten behoeve van de startlijsten.

De gegevens worden daarbuiten niet aan andere derden verstrekt.